huseyin@kandulu.com 0532 053 98 75

Estetik Yanık Tedavisi

Yanık sonrası en sık oluşan el fonksiyon bozukluğu sebebi, fleksiyon kontraktürleridir. Özellikle eklem bölgeleri üzerindeki yanık, iyileşirken, dokuların büzülmesi ve çekilmesi sonucunda, giderek eklem hareket açısı azalır. Bu devrede uygulanacak ateller ve basi giysileri oluşacak kontraktürü en aza indirgeyebilir.* Ancak kontraktür olusması durumunda en geçerli tedavi,
cerrahidir.

Ameliyatta karşılaşılacak en öenemli güçlük, yumuşak doku ve derideki çekintilerin açılmasından sonra eklem ön yüzlerinin açılmasıdır.
Kullanılan onarım yöntemelrinden biri olan greftleme (deri yaması) işleminde, greft hem ince olduğundan dayanıksızdır, hem de bir süre sonra greftlerde iyileşme devresi sıasında kontraksiyon (büzülme) oluşmaktadır. Bu nedenle, eklem üzerlerinin lokal fleplerle onarılması çok daha iyi sonuç vermektedir. Bu olguda da parmakların ulnar-dorsal kısımlarından hazırlanan transpozisyon flepleri kullanılarak eklem üzerleri kapatılmış, diğer alanlar tam kalınlıkta deri grefti ile örtülmüştür.